logo

amnesty shop logo

Emberi jogi képzés


Az Amnesty International Magyarország kurzusokat szervez iskolák számára az emberi jogok területén, és segítséget nyújt abban, hogy az emberi jogi témákat és megközelítéseket a már létező tantárgyakba beépíthessék. Az emberi jogi képzés célja, hogy megerősítse a diákokat abban, hogy érzékenyek legyenek jogaik érvényesülésére, és tisztában legyenek felelősségükkel. Biztosítja minden diák számára a lehetőséget, hogy emberi jogokról tanulhasson, valamint jártasságot szerezzen abban, hogyan szemléljen más témákat is  emberi jogi perspektívából. A projektnek megfelelően nem csak témaként jelennek meg az emberi jogok, hanem az oktatás szelleme is tekintettel van ezekre az értékekre, így a tanárok tiszteletben tartják az emberi jogokat, és egyenlő lehetőségeket biztosítanak az iskola minden tagja számára.

Az emberi jogi képzésnek köszönhetően a fiatalok speciális tudást szerezhetnek az emberi jogok területén, olyan témák tárgyalása során, mint például az élethez való jog- a halálbüntetés, az abortusz kérdése, a lelkiismereti és vallásszabadság, jogegyenlőség, egyenlő munkáért egyenlő bérhez való jog, választójog, gyülekezési jog. Az órák során interaktív eszközökkel, szituációs játékokkal, illetve jogesetekkel diákbarát módon közelebb visszük a fiatalokhoz ezeket a kérdéseket, ezzel is lehetőséget teremtve arra, hogy véleményt alkothassanak a témában, és építő vita alakulhasson ki.

Az emberi jogi oktatás hozzájárul ahhoz, hogy a diákok aktív tagjai legyenek a globális közösségnek, továbbá megosszák a tudásukat, és a tanulási módszereket másokkal. A kurzusok rámutatnak, hogy ők is képesek arra, és felelősek azért, hogy az emberi jogokat pozitívan befolyásolják.


Dr. Ámbédkar Gimnázium és Szakképző Iskola

ejk1A Dr. Ámbédkar Gimnázium és Szakképző Iskola egyfajta második esély gimnáziumként működik, hogy megteremtse a lehetőséget az ország talán legszegényebb közösségei számára is, hogy egyenlő esélyeket biztosító környezetben, magas színvonalon tanulhassanak, és megszerezhessék az érettségit. A Dr. Ámbédkar Gimnázium egyházi fenntartója a buddhista Dzsaj Bhím Közösség. http://www.dzsajbhim.hu/

2011 augusztusa óta a dr. Ámbédkár Iskola és az Amnesty Magyarország közötti együttműködési megállapodás keretében az iskolában megvalósul az Emberi jogi Barát Iskola projekt.

Az iskola a kasztrendszer elleni fellépés mintájára, a romák szegregációjával szemben küzd. Az iskola névadója is ezt szimbolizálja.  Dr. Bhimrao Ramji Ámbédkár első volt azok közül, akik az indiai kasztrendszer merev szabályait átlépve, felsőfokú végzettséget szereztek, annak ellenére, hogy ő is a súlyos szegregációban élő érinthetetlenek kasztjából származott.

A Dr. Ámbédkár Iskola mzind a öt telephelye (Sajókaza, Hegymeg, Ózd, Sáta, Alsózsolca) Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, ahol az országban a legnagyobb a munkanélküliség aránya, továbbá a roma közösségeknek folyamatos diszkriminációval kell szembenézniük. Sajókazán és a közeli falvak etnikailag elkülönített területein több ezer ember él, akiket a középfokú közoktatás nem ér el. Észak-Magyarország ezen régiójában az érettségizettek aránya 1 százalék alatt van, holott számos esetben a munkavállalás előfeltétele éppen az érettségi. Szegregált helyzetben integráló célú pedagógiát hirdetett meg a gimnázium, hogy bebizonyítsa, az itt élő emberek is képesek magas iskolai végzettséget elérni, ahogy bárki más.

Az iskolában oktatnak a hagyományos középiskolai oktatásból kiszorult fiatalokat és fiatal, zömében alacsony iskolázottságú felnőtteket is. Reformpedagógiai módszereket alkalmazva tanítanak többek között informatikát, angol nyelvet a gimnáziumban. Az egyedi pedagógiai eljárások közé tartozik, hogy emberi jogi szempontokat érvényesítenek az egyes tantárgyak kapcsán, illetve a tárgyakat témakör szerint, nem feltétlen a tankönyv által felajánlott sorrendben tárgyalják.

A gimnázium egyik legfontosabb feladata az egyenlő bánásmód elvének érvényre juttatása  éserősítése, hogy mindenki érezhesse, hogy az iskola közösségéhez tartozik. Egy olyan környezet megteremtése a cél, ahol az iskola közösségének tagjai biztonságban érezhetik magukat pozícióra, nemre, vagy bármely más státuszra való tekintet nélkül. A gimnázium nem csupán arra törekszik, hogy az érettségi lehetőségét biztosítsa, hanem az oktatás itt  a társadalmi helyzet megváltoztatását is célozza.

További információ érhető el az iskola honlapján: http://www.ambedkar.hu/

 

Dr. Ámbédkar Gimnázium és Szakképző Iskola ejk2
3720 Sajókaza, Rákóczi F. u. 29.

Igazgató: Derdák Tibor

 

 

 

 

 

Az Amnesty Magyarország Sajókazán

Az együttműködés az Amnesty International Magyarország és a Dr. Ámbédkar Gimnázium és Szakképző Iskola között 2011 augusztusában kezdődött.  A 3 évre kötött együttműködési megállapodás kulcsfontosságú célja, hogy az emberi jogi kultúra elterjedését segítse, azáltal, hogy emberi jogi értékek és alapelvek megjelenjenek az iskolai élet minden területén. Az emberi jogi baráti iskola projekt keretében arra törekszünk, hogy egy olyan környezetet biztosítsunk, ahol a tisztelet, az egyenlő bánásmód és az emberi méltóság azok az alapvető értékek, melyek az oktatást, és az iskolai közösségen belüli kapcsolatokat alakítják.

A következő három fő területen működünk együtt a gimnáziummal:

  • A diákönkormányzat kialakítása, és az ehhez kapcsolódó DÖK-tábor megszervezése;
  • Emberi jogi képzési kurzusok beillesztése a tantervbe;
  • Az iskolai konfliktuskezeléshez alternatív vitarendezési megoldások kezdeményezése;

Együttműködésünk célja, hogy olyan új oktatási módszereket biztosítsunk Sajókazán, mely nem csak a diákokat és a tanárokat érinti, hanem Sajókaza szélesebb közösségéhez is eljut. Ez egy egyedülálló kezdeményezés, mivel más középiskolákban korlátozott mértékben tudnak időt szentelni arra, hogy beépítsék az emberi jogi oktatást a tantervbe, vagy olyan tanításon kívüli foglalkozásokat szervezzenek, mint a diákönkormányzati tábor. Az emberi jogi kultúra több szinten is érvényesül a gimnáziumban, így a tantervben szereplő más tantárgyak is tekintettel vannak az emberi jogi tematikára, a diákönkormányzat által a vezetés demokratikusabbá válhat, valamint az iskolai atmoszféra alakítása is az emberi jogi értékekre épül. A biztonságos környezet kialakításával az iskola erősítheti a szolidaritást, az emberi méltóság tiszteletét és a közös felelősségérzetet, ami elősegíti a hatékony tanulást és tanítást.

Törekszünk arra, hogy a diákokat ellássuk mindazokkal az eszközökkel, tudással, hozzáállással, értékekkel és képességekkel, amikre szükségük van, hogy az emberek jogaiért felléphessenek, az emberi jogokat fenntarthassák, és érvényre juttathassák a mindennapi életük során.

Az együttműködéssel a szélesebb közösségnek is segítséget és támogatást kívánunk nyújtani.   Törekszünk arra, hogy egy tartalmas, támogató kapcsolatot alakítsunk ki az iskola falain kívül is, ami segít azonosítani azokat a problémákat és emberi jogi igényeket, amelyek a közösségen belül felmerülnek. Hiszünk benne, hogy a projekt olyan módszerekkel és eszközökkel segíti a roma közösséget, amely megerősíti őket, és képesek lesznek a jövőben jogaikat hatékonyabban érvényesíteni.

Minden emberi közösségben, így egy iskolában is elkerülhetetlenek a konfliktusok, előfordul, hogy a közös szabályokat megsértik. Együttműködésünk során szeretnénk meghonosítani olyan mediációs eljárásokat és resztroratív technikákat, amelyek konfliktusok kezelésének hosszú távú, hatékony megoldási módszerét kínálják. Az iskola közösségének tagjai közötti jó kapcsolat kulcsfontosságú a hatékony tanulás érdekében, valamint azért, hogy az iskola minden tagja érezze, hogy biztonságban van, és megbecsülik.

 

Emberi Jogi Barát Iskola

ejk3Az „Emberi Jogi Barát Iskola” az Amnesty International középiskolák számára kidolgozott emberi jogi oktatási projektje. A projekt célja, hogy támogassa egy olyan globális iskolakultúra fejlődését, melynek középpontjában az emberi jogok állnak. A programban résztvevő iskolák az Amnesty International helyi szervezetével együttműködve emberi jogi oktatást alakítanak ki, illetve alkalmazzák az emberi jogi értékeket és alapelveket az iskolai élet legfontosabb területein. Ennek alapján alakítják az iskolai irányítást és az iskolai életben való részvételt, a tantervet, az iskolai közösség tagjai közötti kapcsolatokat és az iskolai környezetet.


2009 és 2011 között került sor a program első fázisának kivitelezésére 14 ország részvételével, köztük szerepel például Ghána, Írország, Lengyelország, Izrael, Olaszország, Lengelország és Paraguay. Magyarország 7 további országgal együtt 2011-ben csatlakozott a kezdeményezéshez. A projekt az Amnesty International 2005-ös emberi jogi oktatási kampányára épül, mely arra volt hivatott, hogy felhívja a kormányok figyelmét az emberi jogi oktatás fontosságára.

Az  Emberi Jogi Baráti Iskola hangsúlyt helyez arra, hogy minden diákot arra ösztönözzön, hogy a benne rejlő lehetőségeket a tanuláson keresztül a lehető legteljesebb mértékben kibontakoztathassa. Különös figyelmet szentel azokra a diákokra, akik sajátos helyzetük (nemük, hátrányos helyzetük, etnikumuk, szociális-gazdasági státuszuk) miatt hátrányt szenvednek. A biztonságos környezet kialakításával, az iskola a közösség tagjaiban a szolidaritás és méltóság érzésének megerősítését segíti elő.

Az emberi jogi baráti iskola alapelvei és feladatai közé tartozik például, hogy:

  • bemutatja az emberi jogokat megalapozó értékeket és megteremti a jogok tiszteletben tartásának légkörét az iskolában;
  • támogatja az alapvető gazdasági, szociális és kulturális jogok tiszteletben tartását;
  • szabad, aktív és értelmes részvételre bátorítja az iskolai közösség minden tagját az iskola mindennapi életében, valamint a szabályok és a napi gyakorlat kialakításában;
  • lehetőséget biztosít a tanulók és az iskolai közösség más tagjainak számára arra, hogy befolyásolják a döntéshozatalt;
  • hozzáférést biztosít a döntéshozatalban való részvételhez szükséges adatokhoz;
  • biztosítja a igazságosság, az elszámoltathatóság és az átláthatóság alapelveinek érvényesülését
  • törekszik egy olyan környezet kialakítására, ahol a tanulási és tanítási gyakorlat a közösség tagjai közötti megbecsülést erősíti, és amely elősegíti a tanulók, tanárok és a vezetők emberi jogainak érvényesülését;

Az Amnesty International ezzel a programmal elsősorban arra törekszik, hogy segítse a különféle iskolai közösségeket abban, hogy az emberi jogokat beépítsék az intézmények mindennapi életébe. A programról további információ található a következő címen: http://friendlyschools.tiged.org/

 

Diákönkormányzat Sajókazán

Az emberi jogi barát iskola létrehozza azt a keretrendszert, ami képessé teszi tanulóit arra, hogy tájékozott és aktív polgárrá váljanak. Ennek egyik eszköze a diákönkormányzat kialakítása, mely azáltal, hogy szélesebb kört von be a vezetésbe, alkalmat teremthet a tisztelet és a megosztott felelősség kultúrájának megerősítésére az iskolai közösség tagjai között.

Az iskolában az egymás iránti kölcsönös bizalom olyan szabályokkal és intézményi kultúrával alakítható ki, amely az iskolaközösség minden tagjának megadja a lehetőséget, hogy megértse és részt vegyen az iskolai döntésekben. Azok az iskolák, amelyek célkitűzéseikben, belső eljárásaikban és pedagógiai programjukban elsőbbséget adnak a bizalom és a számonkérhetőség kultúrájának, erősítik az iskolai közösség összes tagjának emberi jogait azáltal, hogy azok aktív résztvevői lesznek a saját életük alakításának. Egy emberi jogi barát iskola olyan mechanizmusokat fejleszt ki, amelyek segítenek a  konfliktusok hatékony feloldásában, és az igazságosság és számonkérhetőség alapelveinek biztosításában.

A demokratikus részvételre ösztönöző diákönkormányzat biztosítja, hogy la polgárainak lehetősége legyen véleményt nyilvánítani az iskola működéséről. Minden telephelyen egy diákönkormányzat működik, ahova minden osztálynak joga van 1 osztályképviselőt delegálni. A diákönkormányzatot legalább havonta 2 alkalommal össze kell hívni. A diákönkormányzati képviselők kötelezettsége közé tartozik diáktársaik érdekeinek képviselete, és felelősek azért, hogy az osztályban az emberi jogok minél teljesebb mértékben érvényesüljenek. A munkájuk során törekszenek arra, hogy tiszteletben tartsák és betartassák az iskolai élet minden területén a gazdasági, szociális és kulturális jogokat.

Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben, mint a Minőségirányítási Program, vagy a Pedagógiai Program.

A diákönkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy biztosított legyen, hogy a közösségen belül a döntéshozatali mechanizmusok olyan értékeken alapuljanak, mint az egyenlőség, a tolerancia és a részvétel.

 

Diákönkormányzati tábor Sajókazán

A diákönkormányzat hatékony munkájának érdekében az AI Magyarország és a Dr. Ámbédkar Gimnázium és Szakképző Iskola munkatársainak közös munkájával 2011 novemberében diákönkormányzati tábort szerveztünk. A tábor célja az volt, hogy a megválaszott diákönkormányzati képviselők betekintést nyerhessenek a választási mechanizmusokba, a szervezetfejlesztésbe, a demokratikus intézmények működésébe, és a közös munka érdekében egy hatékony csapatot építsenek ki.  A csapatépítés mellett a résztvevők előkészítették az oktatáshoz való jogról és a dr. Ámbédkár iskoláról szóló programokat a december 9-én megrendezett Emberi jogok világnapjára. A foglalkozások segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a fiatalok érzékenyebbé váljanak a társadalmi kirekesztéssel szemben.

A számos program között szerepelt a TASZ (www.tasz.hu) által szervezett workshop, emberi jogi képzés és filmvetítés, disputa.  A tábor programelemei az ismeretátadás, a kommunikációs készségek és a csoportmunka köré épültek. Bővebben: http://amnestyblog.net/2011/12/06/emberi-jogi-kepzes-indult-az-oszi-szemeszterben/