logo

amnesty shop logo

Emberi jogi képzés


Az Amnesty International Magyarország kurzusokat szervez iskolák számára az emberi jogok területén, és segítséget nyújt abban, hogy az emberi jogi témákat és megközelítéseket a már létező tantárgyakba beépíthessék. Az emberi jogi képzés célja, hogy megerősítse a diákokat abban, hogy érzékenyek legyenek jogaik érvényesülésére, és tisztában legyenek felelősségükkel. Biztosítja minden diák számára a lehetőséget, hogy emberi jogokról tanulhasson, valamint jártasságot szerezzen abban, hogyan szemléljen más témákat is  emberi jogi perspektívából. A projektnek megfelelően nem csak témaként jelennek meg az emberi jogok, hanem az oktatás szelleme is tekintettel van ezekre az értékekre, így a tanárok tiszteletben tartják az emberi jogokat, és egyenlő lehetőségeket biztosítanak az iskola minden tagja számára.

Az emberi jogi képzésnek köszönhetően a fiatalok speciális tudást szerezhetnek az emberi jogok területén, olyan témák tárgyalása során, mint például az élethez való jog- a halálbüntetés, az abortusz kérdése, a lelkiismereti és vallásszabadság, jogegyenlőség, egyenlő munkáért egyenlő bérhez való jog, választójog, gyülekezési jog. Az órák során interaktív eszközökkel, szituációs játékokkal, illetve jogesetekkel diákbarát módon közelebb visszük a fiatalokhoz ezeket a kérdéseket, ezzel is lehetőséget teremtve arra, hogy véleményt alkothassanak a témában, és építő vita alakulhasson ki.

Az emberi jogi oktatás hozzájárul ahhoz, hogy a diákok aktív tagjai legyenek a globális közösségnek, továbbá megosszák a tudásukat, és a tanulási módszereket másokkal. A kurzusok rámutatnak, hogy ők is képesek arra, és felelősek azért, hogy az emberi jogokat pozitívan befolyásolják.


Dr. Ámbédkar Gimnázium és Szakképző Iskola

ejk1A Dr. Ámbédkar Gimnázium és Szakképző Iskola egyfajta második esély gimnáziumként működik, hogy megteremtse a lehetőséget az ország talán legszegényebb közösségei számára is, hogy egyenlő esélyeket biztosító környezetben, magas színvonalon tanulhassanak, és megszerezhessék az érettségit. A Dr. Ámbédkar Gimnázium egyházi fenntartója a buddhista Dzsaj Bhím Közösség. http://www.dzsajbhim.hu/

2011 augusztusa óta a dr. Ámbédkár Iskola és az Amnesty Magyarország közötti együttműködési megállapodás keretében az iskolában megvalósul az Emberi jogi Barát Iskola projekt.

Az iskola a kasztrendszer elleni fellépés mintájára, a romák szegregációjával szemben küzd. Az iskola névadója is ezt szimbolizálja.  Dr. Bhimrao Ramji Ámbédkár első volt azok közül, akik az indiai kasztrendszer merev szabályait átlépve, felsőfokú végzettséget szereztek, annak ellenére, hogy ő is a súlyos szegregációban élő érinthetetlenek kasztjából származott.

A Dr. Ámbédkár Iskola mzind a öt telephelye (Sajókaza, Hegymeg, Ózd, Sáta, Alsózsolca) Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, ahol az országban a legnagyobb a munkanélküliség aránya, továbbá a roma közösségeknek folyamatos diszkriminációval kell szembenézniük. Sajókazán és a közeli falvak etnikailag elkülönített területein több ezer ember él, akiket a középfokú közoktatás nem ér el. Észak-Magyarország ezen régiójában az érettségizettek aránya 1 százalék alatt van, holott számos esetben a munkavállalás előfeltétele éppen az érettségi. Szegregált helyzetben integráló célú pedagógiát hirdetett meg a gimnázium, hogy bebizonyítsa, az itt élő emberek is képesek magas iskolai végzettséget elérni, ahogy bárki más.

Az iskolában oktatnak a hagyományos középiskolai oktatásból kiszorult fiatalokat és fiatal, zömében alacsony iskolázottságú felnőtteket is. Reformpedagógiai módszereket alkalmazva tanítanak többek között informatikát, angol nyelvet a gimnáziumban. Az egyedi pedagógiai eljárások közé tartozik, hogy emberi jogi szempontokat érvényesítenek az egyes tantárgyak kapcsán, illetve a tárgyakat témakör szerint, nem feltétlen a tankönyv által felajánlott sorrendben tárgyalják.

A gimnázium egyik legfontosabb feladata az egyenlő bánásmód elvének érvényre juttatása  éserősítése, hogy mindenki érezhesse, hogy az iskola közösségéhez tartozik. Egy olyan környezet megteremtése a cél, ahol az iskola közösségének tagjai biztonságban érezhetik magukat pozícióra, nemre, vagy bármely más státuszra való tekintet nélkül. A gimnázium nem csupán arra törekszik, hogy az érettségi lehetőségét biztosítsa, hanem az oktatás itt  a társadalmi helyzet megváltoztatását is célozza.

További információ érhető el az iskola honlapján: http://www.ambedkar.hu/

 

Dr. Ámbédkar Gimnázium és Szakképző Iskola ejk2
3720 Sajókaza, Rákóczi F. u. 29.

Igazgató: Derdák Tibor

 

 

 

 

 

Az Amnesty Magyarország Sajókazán

Az együttműködés az Amnesty International Magyarország és a Dr. Ámbédkar Gimnázium és Szakképző Iskola között 2011 augusztusában kezdődött.  A 3 évre kötött együttműködési megállapodás kulcsfontosságú célja, hogy az emberi jogi kultúra elterjedését segítse, azáltal, hogy emberi jogi értékek és alapelvek megjelenjenek az iskolai élet minden területén. Az emberi jogi baráti iskola projekt keretében arra törekszünk, hogy egy olyan környezetet biztosítsunk, ahol a tisztelet, az egyenlő bánásmód és az emberi méltóság azok az alapvető értékek, melyek az oktatást, és az iskolai közösségen belüli kapcsolatokat alakítják.

A következő három fő területen működünk együtt a gimnáziummal:

 • A diákönkormányzat kialakítása, és az ehhez kapcsolódó DÖK-tábor megszervezése;
 • Emberi jogi képzési kurzusok beillesztése a tantervbe;
 • Az iskolai konfliktuskezeléshez alternatív vitarendezési megoldások kezdeményezése;

Együttműködésünk célja, hogy olyan új oktatási módszereket biztosítsunk Sajókazán, mely nem csak a diákokat és a tanárokat érinti, hanem Sajókaza szélesebb közösségéhez is eljut. Ez egy egyedülálló kezdeményezés, mivel más középiskolákban korlátozott mértékben tudnak időt szentelni arra, hogy beépítsék az emberi jogi oktatást a tantervbe, vagy olyan tanításon kívüli foglalkozásokat szervezzenek, mint a diákönkormányzati tábor. Az emberi jogi kultúra több szinten is érvényesül a gimnáziumban, így a tantervben szereplő más tantárgyak is tekintettel vannak az emberi jogi tematikára, a diákönkormányzat által a vezetés demokratikusabbá válhat, valamint az iskolai atmoszféra alakítása is az emberi jogi értékekre épül. A biztonságos környezet kialakításával az iskola erősítheti a szolidaritást, az emberi méltóság tiszteletét és a közös felelősségérzetet, ami elősegíti a hatékony tanulást és tanítást.

Törekszünk arra, hogy a diákokat ellássuk mindazokkal az eszközökkel, tudással, hozzáállással, értékekkel és képességekkel, amikre szükségük van, hogy az emberek jogaiért felléphessenek, az emberi jogokat fenntarthassák, és érvényre juttathassák a mindennapi életük során.

Az együttműködéssel a szélesebb közösségnek is segítséget és támogatást kívánunk nyújtani.   Törekszünk arra, hogy egy tartalmas, támogató kapcsolatot alakítsunk ki az iskola falain kívül is, ami segít azonosítani azokat a problémákat és emberi jogi igényeket, amelyek a közösségen belül felmerülnek. Hiszünk benne, hogy a projekt olyan módszerekkel és eszközökkel segíti a roma közösséget, amely megerősíti őket, és képesek lesznek a jövőben jogaikat hatékonyabban érvényesíteni.

Minden emberi közösségben, így egy iskolában is elkerülhetetlenek a konfliktusok, előfordul, hogy a közös szabályokat megsértik. Együttműködésünk során szeretnénk meghonosítani olyan mediációs eljárásokat és resztroratív technikákat, amelyek konfliktusok kezelésének hosszú távú, hatékony megoldási módszerét kínálják. Az iskola közösségének tagjai közötti jó kapcsolat kulcsfontosságú a hatékony tanulás érdekében, valamint azért, hogy az iskola minden tagja érezze, hogy biztonságban van, és megbecsülik.

 

Emberi Jogi Barát Iskola

ejk3Az „Emberi Jogi Barát Iskola” az Amnesty International középiskolák számára kidolgozott emberi jogi oktatási projektje. A projekt célja, hogy támogassa egy olyan globális iskolakultúra fejlődését, melynek középpontjában az emberi jogok állnak. A programban résztvevő iskolák az Amnesty International helyi szervezetével együttműködve emberi jogi oktatást alakítanak ki, illetve alkalmazzák az emberi jogi értékeket és alapelveket az iskolai élet legfontosabb területein. Ennek alapján alakítják az iskolai irányítást és az iskolai életben való részvételt, a tantervet, az iskolai közösség tagjai közötti kapcsolatokat és az iskolai környezetet.


2009 és 2011 között került sor a program első fázisának kivitelezésére 14 ország részvételével, köztük szerepel például Ghána, Írország, Lengyelország, Izrael, Olaszország, Lengelország és Paraguay. Magyarország 7 további országgal együtt 2011-ben csatlakozott a kezdeményezéshez. A projekt az Amnesty International 2005-ös emberi jogi oktatási kampányára épül, mely arra volt hivatott, hogy felhívja a kormányok figyelmét az emberi jogi oktatás fontosságára.

Az  Emberi Jogi Baráti Iskola hangsúlyt helyez arra, hogy minden diákot arra ösztönözzön, hogy a benne rejlő lehetőségeket a tanuláson keresztül a lehető legteljesebb mértékben kibontakoztathassa. Különös figyelmet szentel azokra a diákokra, akik sajátos helyzetük (nemük, hátrányos helyzetük, etnikumuk, szociális-gazdasági státuszuk) miatt hátrányt szenvednek. A biztonságos környezet kialakításával, az iskola a közösség tagjaiban a szolidaritás és méltóság érzésének megerősítését segíti elő.

Az emberi jogi baráti iskola alapelvei és feladatai közé tartozik például, hogy:

 • bemutatja az emberi jogokat megalapozó értékeket és megteremti a jogok tiszteletben tartásának légkörét az iskolában;
 • támogatja az alapvető gazdasági, szociális és kulturális jogok tiszteletben tartását;
 • szabad, aktív és értelmes részvételre bátorítja az iskolai közösség minden tagját az iskola mindennapi életében, valamint a szabályok és a napi gyakorlat kialakításában;
 • lehetőséget biztosít a tanulók és az iskolai közösség más tagjainak számára arra, hogy befolyásolják a döntéshozatalt;
 • hozzáférést biztosít a döntéshozatalban való részvételhez szükséges adatokhoz;
 • biztosítja a igazságosság, az elszámoltathatóság és az átláthatóság alapelveinek érvényesülését
 • törekszik egy olyan környezet kialakítására, ahol a tanulási és tanítási gyakorlat a közösség tagjai közötti megbecsülést erősíti, és amely elősegíti a tanulók, tanárok és a vezetők emberi jogainak érvényesülését;

Az Amnesty International ezzel a programmal elsősorban arra törekszik, hogy segítse a különféle iskolai közösségeket abban, hogy az emberi jogokat beépítsék az intézmények mindennapi életébe. A programról további információ található a következő címen: http://friendlyschools.tiged.org/

 

Diákönkormányzat Sajókazán

Az emberi jogi barát iskola létrehozza azt a keretrendszert, ami képessé teszi tanulóit arra, hogy tájékozott és aktív polgárrá váljanak. Ennek egyik eszköze a diákönkormányzat kialakítása, mely azáltal, hogy szélesebb kört von be a vezetésbe, alkalmat teremthet a tisztelet és a megosztott felelősség kultúrájának megerősítésére az iskolai közösség tagjai között.

Az iskolában az egymás iránti kölcsönös bizalom olyan szabályokkal és intézményi kultúrával alakítható ki, amely az iskolaközösség minden tagjának megadja a lehetőséget, hogy megértse és részt vegyen az iskolai döntésekben. Azok az iskolák, amelyek célkitűzéseikben, belső eljárásaikban és pedagógiai programjukban elsőbbséget adnak a bizalom és a számonkérhetőség kultúrájának, erősítik az iskolai közösség összes tagjának emberi jogait azáltal, hogy azok aktív résztvevői lesznek a saját életük alakításának. Egy emberi jogi barát iskola olyan mechanizmusokat fejleszt ki, amelyek segítenek a  konfliktusok hatékony feloldásában, és az igazságosság és számonkérhetőség alapelveinek biztosításában.

A demokratikus részvételre ösztönöző diákönkormányzat biztosítja, hogy la polgárainak lehetősége legyen véleményt nyilvánítani az iskola működéséről. Minden telephelyen egy diákönkormányzat működik, ahova minden osztálynak joga van 1 osztályképviselőt delegálni. A diákönkormányzatot legalább havonta 2 alkalommal össze kell hívni. A diákönkormányzati képviselők kötelezettsége közé tartozik diáktársaik érdekeinek képviselete, és felelősek azért, hogy az osztályban az emberi jogok minél teljesebb mértékben érvényesüljenek. A munkájuk során törekszenek arra, hogy tiszteletben tartsák és betartassák az iskolai élet minden területén a gazdasági, szociális és kulturális jogokat.

Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben, mint a Minőségirányítási Program, vagy a Pedagógiai Program.

A diákönkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy biztosított legyen, hogy a közösségen belül a döntéshozatali mechanizmusok olyan értékeken alapuljanak, mint az egyenlőség, a tolerancia és a részvétel.

 

Diákönkormányzati tábor Sajókazán

A diákönkormányzat hatékony munkájának érdekében az AI Magyarország és a Dr. Ámbédkar Gimnázium és Szakképző Iskola munkatársainak közös munkájával 2011 novemberében diákönkormányzati tábort szerveztünk. A tábor célja az volt, hogy a megválaszott diákönkormányzati képviselők betekintést nyerhessenek a választási mechanizmusokba, a szervezetfejlesztésbe, a demokratikus intézmények működésébe, és a közös munka érdekében egy hatékony csapatot építsenek ki.  A csapatépítés mellett a résztvevők előkészítették az oktatáshoz való jogról és a dr. Ámbédkár iskoláról szóló programokat a december 9-én megrendezett Emberi jogok világnapjára. A foglalkozások segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a fiatalok érzékenyebbé váljanak a társadalmi kirekesztéssel szemben.

A számos program között szerepelt a TASZ (www.tasz.hu) által szervezett workshop, emberi jogi képzés és filmvetítés, disputa.  A tábor programelemei az ismeretátadás, a kommunikációs készségek és a csoportmunka köré épültek. Bővebben: http://amnestyblog.net/2011/12/06/emberi-jogi-kepzes-indult-az-oszi-szemeszterben/

Hírek

 • Romák Európában: Igazságot és védelmet az erőszak ellen
  Az Amnesty International április 8-án, a Nemzetközi Roma Világnapon kijelentette, hogy az európai kormányok képtelenek megakadályozni a romák ellen irányuló megfélemlítést, sőt néhány esetben még fűtik is a diszkriminációt. „Az elmúlt években jelentősen nőtt Európában a romák elleni erőszakos esetek száma. Elkeresítő ennek az aggasztó jelenségnek a visszhangja. Elfogadhatatlan, hogy a modern Európában állandó fenyegetettségtől és pogromszerű támadásoktól kell tartania a roma közösségeknek.”– nyilatkozta John Dalhuisen, az Amnesty International európai és közép-ázsiai programigazgatója. „Európai vezetők túl gyakran járultak hozzá olyan előítéletek kialakulásához, amelyek a romaellenes erőszakot erősítik azzal, hogy antiszociálisnak, és nem kívánatosnak állítják be a romákat. Mindeközben a hatóságok általánosságban elítélik a legszembetűnőbb romaellenes erőszakot, de vonakodnak attól, hogy elismerjék valós mértékét, és sokszor lassítják az ellene folytatott harcot. Az Európai Unió eddig semmit sem tett annak érdekében, hogy felhívja a tagállamok figyelmét a romák nyilvánvaló és módszeres megkülönböztetésére.” Az Amnesty International jelentése, „We ask for justice”: Europe’s failure to protect Roma from racist violence („Igazságot”: Európa képtelen megvédeni a romákat a rasszista támadásoktól) a cseh-, francia- és görögországi hivatalos személyek és civilek által elkövetett romák elleni gyűlölet motiválta erőszakot és zaklatást vizsgálta, ezzel is jelezve, hogy a jelenség egész Európára kiterjed. „A bűnüldöző szervek számos esetben képtelenek megelőzni a rasszista támadásokat, valamint azt biztosítani, hogy a gyűlölet motívációt alaposan kivizsgálják, és az elkövetőket bíróság elé állítsák. „Sok rendőrörsön továbbra is jelen van a rasszista magatartás, amit inkább letagadnak, mintsem tennének ellene.”– közölte Jonh Dalhuisen. A kormányok Európa szerte nem tesznek eleget a romákért. Számos országban mindennapos a diszkrimináció, a kényszerkilakoltatás, a szegregáció, és az alacsonyabb színvonalú oktatás. „Az Európai Unió teljes törvényhozói fegyvertára rendelkezésre áll, hogy biztosítsa az erőszak, és általában a diszkrimináció elleni fellépést. Az Európai Bizottság, amely az EU-s szabályok végrehajtásáért felelős, eddig még nem tett egyértelmű és határozott lépéseket a romák elleni diszkrimináció és erőszak…

 • Üdvözöljük az Európai Bizottság jelentését a tagállamok nemzeti roma stratégiájának végrehajtásáról
  Az Európai Roma Politikai Koalíció (European Roma Policy Coalition - ERPC), amelynek az Amnesty International is tagja, üdvözli az Európai Bizottság jelentését a tagállomok nemzeti roma statégiájának végrehajtásáról. Ez az első olyan jelentés, amely az egyes országokban alkalmazott szakpolitikai eszközöket vizsgálja arra keresve a választ, hogy azok mennyire hatékonyan segítik elő a romák helyzetének javulását. Az ERPC egyetért a Bizottsággal abban, hogy sajnálatosan egyelőre csak nagyon kevés kézzelfogható és fenntartható eredményt sikerült elérni. A tagállamoknak egyértelművé kell tenniük, hogy elkötelezettek a romákat érő hátrányos megkülönbözetetés felszámolásában. Az ERPC arra kéri a tagállamok és az EU képviselőit, akik ma az európai uniós romaügyi csúcstalálkozón tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy nyilvánítsák ki, van közös politikai akarat a diszkrimináció megszüntetésére, és tegyenek végre érdemi lépéseket is ennek a célnak az elérése érdekében. Annak ellenére, hogy az elmúlt öt évben fejlődés volt tapasztalható a romák elleni diszkrimináció eltörlésének területén, mégis csak kevés kézzelfogható eredmény mutatható ki. Az ERPC szerint a Bizottság jelentése nem ad reális képet a jelenlegi helyzetről, hiszen számos olyan adat és elemzés hiányzik belőle, amely bemutatná a valós helyzetet, amivel ma Európában a roma lakosságnak nap mint nap szembe kell néznie (iskolai szegregáció, erőszakos kilakoltatás, gyűlölet-bűcselekmények, munkaerő-piaci diszkrimináció). A Bizottságnak sokkal erőteljesebben kell fellépnie a tagállamokkal szemben, ha azok nem teljesítik a nemzeti roma stratégiájukban foglaltakat, és továbbra sem küzdenek a hátrányos megkülönböztetés ellen. Konkrét és hatásos intézkedésekre van szükség, ezért az ERPC a következő problémákra hívja fel a figyelmet: 1. Hiányzik a problémák egyértelmű azonosítása A jelentés nem tárja fel egyértelműen azokat a problémákat, amelyekkel a romáknak szembe kell nézniük Európában (iskolai szegregáció, erőszakos kilakoltatás, rendőri bántalamazás, gyűlölet-bűncselekmények). Egészen idáig a Bizottság nem azonosította specifikusan a romák hátrányos helyzetét az egyes tagállamokban, az oktatást leszámítva. A Bizottság célja az, hogy egységes mérőszámok alapján összehasonlíthatóak legyenek az egyes tagállami teljesítmények. Ezek a mérőszámok…

 • Az EU-s tagállamok vezetői többé nem tehetnek úgy, mintha mi sem történt volna
  "Az Európai Unió tagállamai által bevezetett szigorított határvédelmi intézkedések miatt számos bevándorló, menedékkérő és menekült élete kerül veszélybe, és alapvetői jogaik sérülnek" - nyilatkozta  az Amnesty International képviselője az Európai Bizottság brüsszeli épülete előtt rendezett tüntetés során. Az akció során a tüntetők és az aktivisták együttes erővel mintegy 4 tonna homokot öntenek az épület elé, ezzel egy ideiglenes tengerpartot alakítanak ki. Így szeretnék az uniós vezetőket meggyőzni arról, hogy vessenek véget a tagállamok szégyenletes migrációellenes és menedékjogi politikájának illetve gyakorlatának. “A tagállamok szégyenletesen megbuktak az EU-s és a nemzetközi jogi kötelezettségeik teljesítésében, hiszen nem segítettek a szegénység, a harcok és az emberi jogi visszaélések elől menekülő bevándorlókon és menedékjogot kérőkön” - mondta Nicolas Beger, az Amnesty International Európai Intézmények Irodájának vezetője. “Ahogy Európa egyre inkább bezárkózik, sokan egyszerűen nem találnak biztonságos vagy törvényes utat az európai erődbe. Ezért vagyunk itt ma, az EU-s csúcstalálkozó alatt, hogy felhívjuk a tagállamok kormányainak figyelmét arra, vegyék észre, hogy mennyi nő, férfi és kisgyermek életét követelte a migráció elleni küzdelmük." A mai “tengerpartos” tüntetés Brüsszelben emlékeztető az 5 hónappal ezelőtt történt tragikus lampedusai hajótörésre, amely több mint 500 halálos áldozatot követelt. Mindezidáig ugyanis csak jelentéktelen erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy ilyen és ehhez hasonló események többé ne forduljanak elő. Épp ellenkezőleg, az EU-s tagállamok még mindig előnyben részesítik a “megelőző” politikát és gyakorlatot a “védelmező” szerep helyett, ezzel arra kényszerítve az egyre több és több bevándorlót, menekültet és menedékkérőt, hogy veszélyes kerülőutakon próbáljanak meg “betörni” az európai erődbe. Az Amnesty International számos olyan emberrel vette fel a kapcsolatot, akik a tengeren vesztették el a családjukat, vagy a határőrök nem engedték be őket az országba, de olyan is előfordult, hogy fizikailag bántalmazták őket, és embertelen körülmények között tartották őket fogva más rabokkal együtt. Másokat olyan, emberi jogi szempontból siralmas helyzetű országokban fogtak el és vettek őrizetbe, ahová az…

 • Halálbüntetés 2013: Néhány országban kiugróan sok a kivégzés
  Iránban és Irakban kimagaslóan sok a 2013-ban végrehajtott kivégzések száma, s ez hátráltatja a halálbüntetés eltörlésének globális trendjét, közölte az Amnesty International a halálbüntetésről közölt éves jelentésében. Az országok egy része aggasztóan sok kivégzést hajtott végre 2013-ban – főleg a két közel-keleti állam – így a tavalyi évhez képest közel 100 emberrel többet végeztek ki vilászerte, mely majdnem 15%-os növekedést jelent. „Szégyenteljes az Iránhoz és Irakhoz hasonló országokban tapasztalt állami gyilkosságsorozat. Azok az országok, amelyek ragaszkodnak a halálbüntetéshez, a történelem rossz oldalára állnak, és egyre elszigeteltebbé válnak.” – nyilatkozta Salil Shetty, az Amnesty International főtitkára. „Néhány ország hajtotta végre az értelmetlen és államilag finanszírozott gyilkosságok nagy részét. Azonban ezek mégsem képesek a halálbüntetés globális eltörlése felé irányuló törekvések folyamatát meg nem történtté tenni.” Irán a legalább 369, és Irak a 169 végrehajtott kivégzéssel a halálbüntetést alkalmazó országok rangsorában a második és harmadik helyen áll. A listát Kína vezeti. Bár a kivégzések számát titokban tartják Kínában, az Amnesty International meggyőződése, hogy több ezer embert végeznek ki az országban évente. Szaúd-Arábia (79) és az Amerikai Egyesült Államok (39) a negyedik és ötödik helyen vannak, míg Szomália (34) a hatodik helyet foglalja el a rangsorban. 2012-höz képest, amikor 682 kivégzést hajtottak végre, 2013-ban – Kínát nem számítva – legalább 778 kivégzés történt a világon. 2013-ban összesen 22 országban végeztek ki embereket, ami egy országgal több az előző évhez képest. Indonézia, Kuvait, Nigéria és Vietnám ismét visszaállította a halálbüntetést. A 2013-as kedvezőtlen fordulatok ellenére, az elmúlt 20 évben folyamatosan csökken a halálbüntetést alkalmazó országok száma. Regionálisan is előrelépés tapasztalható 2013-ban. Sok olyan ország van, amelyben 2012-ben volt kivégzés – köztük Gambia, az Egyesült Arab Emirátusok és Pakisztán – a hatóságok 2013-ban mégis felfügggesztették a halálbüntetés hsználatát. Fehéroroszország is véget vetett a kivégzéseknek, ezért Európa és Közép-Ázsia 2009 óta először lett halálbüntetés mentes 2013-ban. Húsz…

 • Szíria: Jarmuk ostroma – rémtörténet háborús bűncselekményekről, éhezésről és halálról
  Az Amnesty International jelentése arról számol be, hogy palesztin és szír polgárok esnek áldozatul háborús- és emberiség ellenes bűncselekményeknek a Damaszkusz vonzáskörzetében elhelyezkedő Jarmuk városában, melyet jelenleg szíriai kormányzati erők brutális ostrom alatt tartanak. A szíriai krízis harmadik évfordulója alkalmából készült Az élet kiszorítása Jarmuk-ból: Polgári áldozatok ellen elkövetett háborús bűncselekmények címet viselő jelentés többek között arra hívja fel a figyelmet, hogy 2013 júliusa óta majdnem 200 ember vesztette életét, és a városba vezető létfontosságú étel- és gyógyszerszállítmányi útvonalakat is elvágták. Az Amnesty International által végzett vizsgálatok szerint a halottak közül 128 ember éhhalál áldozata lett a katasztrofális humanitárius válság közepette. „A kétségbeesett jarmuki polgárok számára egyre elviselhetetlenebb az élet, éhezni kényszerülnek, és egyre súlyosbodó szenvedéseiket még a menekülés reménye sem enyhíti.” – nyilatkozta Philip Luther, az Amnesty International közel-keleti és észak-afrikai igazgatója. „A Jarmuk-i polgárok bábok egy végzetes játszmában, amelyet nem ők irányítanak.” A jelentés kiemeli, hogy a kormányzati erők és szövetségeseik többször is támadták a várost, köztük polgári épületeket, iskolákat, kórházakat, és egy mecsetet is. A megtámadott épületek közül néhány ideiglenes menedékhelyként szolgált azok számára, akik elhagyni kényszerültek a lakhelyüket. A támadások az orvosokat és az egészségügyi személyzetet sem kímélték. „Válogatás nélkül támadni a civil lakosság lakta területeket is, háborús bűncselekménynek számít. Többszörösen megtámadni egy sűrűn lakott területet, ahol a lakosoknak nincs hová menekülniük, könyörtelen hozzáállásról és a legalapvetőbb emberi jogok lábbal tiprásáról tesz tanúbizonyságot.” – mondta Philipp Luther. „A hírek szerint a Jarmukban maradtak legalább 60%-a szenved alultápláltságtól. A táborlakók azt is elmondták az Amnesty Interantional-nak, hogy hónapok óta egyáltalán nem ettek gyümölcsöt, sem zöldséget. A rizs ára is ugrásszerűen megemelkedett, egy kiló ára eléri a 100 dollárt.” „A kormányzati erők azzal, hogy a civil lakosság éheztetését fegyverként használják, háborús bűncselekményt követnek el. Családok szívszaggató történeteket mondtak el arról, hogyan kell kutya és macskahúsra fanyalodniuk, hogy életben…

 • Kerüljenek az emberi jogok a választási kampány középpontjába
  Az Amnesty International felhívása a magyarországi választási kampány idejére; az Amnesty 5 választási pontja Az Amnesty International a választási kampány kezdetével felszólítja a pártokat és a képviselőjelölteket, hogy az április 6-i választásokig, és az új országgyűlés megalakulása után is kiemelten kezeljék az emberi jogok kérdését. Az Amnesty International felhívja a pártokat és a képviselőjelölteket, hogy mellőzzék a rasszista, antiszemita, homo- és transzfób, idegengyűlölő vagy bármely más kisebbséget megbélyegző kijelentéseket a választási kampányban. Az utóbbi évtizedben Magyarország emberi jogi szempontból több kritikát is kapott nemzetközi megfigyelő szervektől, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsától és az Európa Tanács Emberi Jogi Bíróságától a romákkal szembeni előítélet motiválta bűncselekményekkel, gyűlöletbeszéddel és iskolai szegregációval,1 a szólás-, gyülekezés- és médiaszabadság igazságtalan szabályozásával, illetve a hajléktalanság kriminalizációjával kapcsolatban. Az Amnesty International súlyos emberi jogsértésekre hívta fel a figyelmet több területen, például a gyűlölet-bűncselekményekkel (kiváltképp a rasszista erőszakkal) kapcsolatban. Felhívta Magyarországot, hogy hozza összhangba a vonatkozó jogszabályait a nemzetközi emberi jogi normákkal és – a jelenlegi szabályozással ellentétben, mely csak a közösség tagjával szembeni erőszakra tér ki – foglalja jogszabályba az előítéletes motivációt mindenfajta bűncselekmény esetében. Az Amnesty International kutatása a romákkal szemben elkövetett gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatban kiemelte a jogalkotási hiányosságokat, valamint az ezekre a bűncselekményekre vonatkozó irányelvek és a rendőri képzés hiányát, illetve a rendőrség hibáit a rasszista motiváció kivizsgálása során. Az Amnesty International számos olyan esetet is dokumentált továbbá, amikor a rendőrség nem tudta megvédeni a romákat, illetve más csoportok tagjait a szélsőséges és paramilitáris csoportok általi fenyegetettségtől és támadásoktól.2 2011-ben és 2013-ban Magyarország új Alaptörvényét és annak későbbi módosításait is kritizálta az Amnesty International, mivel lehetőséget ad a szexuális orientáció és a nemi identitás alapú diszkriminációra; korlátozhatja a nők hozzáférését a törvényes abortuszhoz; szűkíti a család definícióját (kizárja a nem házasságban élő és/vagy azonos nemű párokat); illetve olyan rendelkezéseket tartalmaz, melyek lehetővé teszik az életfogytiglani börtönbüntetést a…

 • Bosznia-Hercegovina: Egyre több a tüntetés, mely rávilágít a kormányzati elszámoltathatóság szükségességére
  Az Amnesty International aggódik a Bosznia-Hercegovinában múlt hét óta zajló tüntetések miatt, melyeket a tuzlai kanton ipari szektorából történő tömeges elbocsátások indítottak el. A második hete tartó tüntetések jól tükrözik Bosznia-Hercegovina polgárainak csalódottságát az országban hosszú ideje uralkodó állapotok miatt; az államszervezet átláthatatlansága, a szörnyű gazdasági és társadalmi körülmények, illetve a működésképtelen kormányok miatt. Az emberek országszerte demonstrációkat tartanak és változásokat követelnek. A tüntetések átterjedtek a Bosznia-Hercegovinai Föderációról a Brčkoi Körzetre és a Boszniai Szerb Köztársaságra is (ez a három entitás alkotja Bosznia-Hercegovinát). A tiltakozások oka az, hogy az egymást követő kormányok nem tudták biztosítani az alapvető társadalmi és gazdasági jogokat a fegyveres konfliktust követő közel 20 évben. Bosznia-Hercegovinának most szembe kell néznie a következményekkel, miszerint képtelen volt egyenlő jogokat és egyenlő hozzáférést biztosítani polgárainak az alapvető szolgáltatásokhoz. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet adatai szerint a munkanélküliség majdnem 45% az országban, míg a fitalok körében ez még magasabb, 60% feletti. Bár a tüntetések nagyrészt békésen zajlottak, az Amnesty Internationalt aggasztja, hogy a múlt héten a tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, és mindkét fél erőszakhoz folyamodott. Az Amnesty International ezért felszólítja a rendőrséget, hogy tartsák tiszteletben a békés tüntetéshez való jogot, a tiltakozókat pedig arra, hogy tartózkodjanak az erőszaktól. Hiteles beszámolók érkeztek az Amnesty Internationalhez olyan esetekről, amikor bűnüldöző szervek bántalmaztak őrizetbe vett személyeket, akik közül többen még nem töltötték be a 18. életévüket. Ráadásul legalább egy újságírót megvertek, miközben a tuzlai eseményekről tudósított. Az Amnesty international felhívja a hatóságokat, hogy indítsanak független nyomozást, és vonják felelősségre a tetteseket. A szervezet továbbra is figyelemmel kíséri a tüntetéseket, és beszámol az esetleges visszaélésekről.

 • Transznemű emberek Európában – kérdések és válaszok
  Mit jelent, hogy valaki transznemű? A transznemű emberek nemi identitása nem egyezik meg azzal a biológiai és társadalmi nemmel, amivel születtek; különböző minták szerint tapasztalják, és fejezik ki a nemiségüket. Néhány transznemű ember teljesen férfinak vagy nőnek érzi magát; mások a nemiségüket a kettő között érzik. Néhányuk meg szeretné vá...

  Bővebben...
 • Európa: Másfél millió transzszexuális embert diszkriminálnak – embertelen és megalázó bánásmódban részesülnek
  Az Amnesty International ma megjelent jelentésében arról számol be, hogy az európai országok megsértik azon személyek emberi jogait, akik nemüket meg kívánják változtatni. A beszámoló részletezi, hogy a transzszexuális embereknek komoly műtéteken, sterilizáción, hormonterápián és pszichiátriai teszteken kell átesniük, mielőtt megváltoztathatnák jogi státuszukat. „Rémisztő, hogy azoknak, akik meg szeretnék változtatni születéskor elrendelt nemüket, ilyen komoly megalázó és embertelen akadályokon kell átküzdeniük magukat” – mondta Marco Perolini, az Amnesty International diszkriminációs szakértője. „Sok transzszexuális embernek óriási nehézségeket kell leküzdenie, míg elfogadtathatja identitását, és sokszor ezt még a nyilvánvaló és durva állami diszkrimináció is megnehezíti.” Az Amnesty International „Az állam eldönti ki vagyok: a transzszexuális emberek elfogadásának hiánya Európában” című jelentése hét európai országra fókuszál. A beszámoló kiemeli, hogyan sértenek alapvető emberi jogokat a nem megváltoztatásához szükséges procedúrák Dániában, Finnországban, Franciaországban, Norvégiában, Belgiumban és Németországban. Írországban pedig ilyenfajta eljárás nem létezik, bár a jogalkotás tervezett ezen a területen. A becslések szerint akár 1.5 millió transznemű ember is élhet az Európai Unióban. Sok államban szigorú feltételekhez kötik a nemváltoztatást. Transzszexuális emberek csak akkor változtathatják meg a nemüket, ha előtte mentális betegséggel diagnosztizálják őket, valamint hozzájárulnak, hogy komoly egészségügyi beavatkozásokon essenek át, például hormonterápián és különböző műtéteken, amelyek visszafordíthatatlanul sterilizációhoz vezetnek. Be kell bizonyítaniuk azt is, hogy egyedülállóak. Az egész procedúra éveket vehet igénybe. „Az államoknak biztosítaniuk kell, hogy olyan gyors, elérhető és átlátható procedúrával változtathassák meg nemüket a transznemű emberek, mely összhangban van az egyén nemi identitásával, megőrzi az érintett személy magánélethez való jogát, és nem szab olyan követelményeket, amelyek megsértik az illető emberi jogait” – jelentette ki Marco Perolini. „A transznemű embereknek felháborító döntést kell hozniuk – vagy alávetik magukat egy sor megalázó lépésnek és intézkedésnek az állam parancsára, vagy kötelesek azzal a nemmel folytatni az életüket, amellyel születtek – még akkor is, ha ez ellentétes a kinézetükkel és identitásukkal.” Írországban jelenleg…

 • Ukrajna: Elrabolták, megkínozták, „keresztre feszítették” az aktivistát
  Dmitrij Bulatov, az ukrán ellenzéki aktivista elrablása és megkínzása barbár tett, amit azonnal ki kell vizsgálni – jelentette ki az Amnesty International. „Az ukrán hatóságoknak azonnal vizsgálatot kell indítaniuk Dmitrij Bulatov ügyében, és az igazságszolgáltatásnak kell ítéletet mondania mindazokról, akik ezt a barbár tettet elkövették a prominens ellenzéki vezető ellen” – mondta John Dalhuisen, az Amnesty International Európai és Közép-ázsiai Programigazgatója. „Dmitrij rettenetes története nem egyedülálló az Euromajdan tüntetői között. Számos hasonló esetet jelentettek, többek közt Jurij Verbitszkij ügyét, aki sajnálatos módon nem élte túl a megpróbáltatást.” „Nagyon nehéz kiutat találni a jelenlegi krízisből, amikor a tüntetések szervezői ilyen rettenetes visszaélések áldozatai lesznek. A hatóságoknak azt a határozott üzenetet kell közvetíteniük ezen megdöbbentően erőszakos cselekmények elkövetői számára, hogy nincs bocsánat, és felelősségre vonásuk nem marad el.” Dmitrij Bulatov, aki január 22-én este tűnt el, egyike az Automajdan főszervezőinek. Bulatov elmondta, hogy megverték, megkínozták, és keresztre feszítették elrablása 8 napja alatt. Hosszú ideig bekötött szemmel tartották, alig adtak neki enni, és orosz akcentusú férfiak vallatták, akik azt akarták tudni, ki pénzeli az akcióit. Tegnap kidobták egy autóból, és hagyták volna meghalni a fagyban a kijevi főváros külvárosának erdejében. Jelenleg kórházban kezelik a sérüléseit. Miután január 30-án este kidobták a kocsiból, sikerült elsétálnia egy közeli faluba, hogy menedéket kérjen, és felhívja a barátait. Véráztatta, foltos ruhában, tele sebekkel és vágásokkal, Bulatov ezt mondta a megpróbáltatásairól: „Keresztre feszítettek. Átszúrták a kezeimet. Levágták a fülem. Összevagdosták az arcom. Nincs olyan pontja a testemnek, ami nem sérült. Maga is láthatja. De élek, hála Istennek.”